kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlshamns kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Asarums kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift Jonna Stewénius / Asarums pastorat Sofia Lundmark & Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Jonna Stewénius / Asarums pastorat Sofia Lundmark & Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Worddokument: ”Underlag för Asarums kyrka till audioguide”. Lund stift 2013. Jonna Stewénius.
Webb: Asarums pastorat.
PDF: ”Asarums kyrka - Antikvarisk rapport 2012”. Blekinge museum. Thomas Persson.
Bok: ”Min lefnads beskrivning”. Pehr Hörberg 1791.


Gps: 56.2057, 14.8336