Stacks Image 289630

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun
Ringamåla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ringamåla kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift, Johanna Stewénius & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Asarums pastorat
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Folder: ”Välkommen till Ringamåla kyrka” Lennart Olofsson.

Gps: 56.3347, 14.7983

Stacks Image 289649