Stacks Image 235672

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Öljehults kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Folder: "Öljehults kyrka 150 år".
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.4185, 15.0418

Stacks Image 235663