Stacks Image 271849

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Sturkö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sturkö kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Joakim Hansson.

Källor:
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Kyrkor i Östra härad - konsthistoriskt inventarium. Volym 22”. 1926.
Muntlig information från församlingen.

Gps: 56.0884, 15.6958

Stacks Image 271840