Stacks Image 240117

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Avaskärs kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Avaskärs kapell

Avaskärs kapell är byggt på samma plats där tidigare 1200-talskyrkan Sankt Petri kyrka stod. Det enda som finns kvar av den tidigare kyrkan på platsen är kyrkogården.

Kapellet byggdes på 1930-talet och fungerar som gravkapell. Kapellet renoverades i slutet av 1950-talet och har senare även byggts till.

Inne i kapellet finns en enkel altartavla. Samt ett processionskors och en bildvävnad föreställande ett skepp, som tidigare hängt i församlingsgården i Fågelmara, och skänktes hit av Fågelmara kyrkliga syförening.

Det båda gravstenarna, i kyrkorummet och i vapenhuset är båda sannolikt från 1700-talet.

Avaskär var under medeltiden en av Danmarks minsta städer, men eftersom staden bara låg en dryg halvmil från den svenska riksgränsen drabbades man av många skövlingar och bränder under de återkommande svensk-danska krigen på 1400 och 1500-talen.

Den 15 september 1563, under det Nordiska sjuårskriget brändes staden Avaskär åter av svenskarna, och även om staden återuppbyggdes var dess storhetstid över. I slutet av 1500-talet beslutade danske kung Christian IV att grunda en ny betydligt bättre befäst stad bara något längre ut på udden. En stad som fick namn efter honom själv: Kristianopel. Och därmed försvann staden Avaskär från historien.

Men några få spår efter staden finns fortfarande. På kyrkogården finns bland annat markerat platsen för flera brunnar. Och precis utanför kyrkogården kan man se grunden till ett medeltida hus.

Utanför kyrkogården har man vid arkeologiska undersökningar bland annat funnit ett 90-tal gravar med unga män som förmodligen dog i krig på 1500-talet, men man vet inte varför de begravdes på ohelgad mark.

På kyrkogården som ännu är i bruk finns bland annat en sten över fem av de tio ungdomar som drunknade en varm och solig söndag sommaren 1925. Ungdomarna hade varit på utflykt till Garpens fyr. På väg mellan Garpen och Dalskär slog det dock om till åska och vinden tog i, varpå båten kapsejsade och ungdomarna föll i vattnet. En av den tidens största Svenska tragedier var ett faktum. Sju av ungdomarna var släkt och de tre andra deras nära vänner.
Stacks Image 240150