Stacks Image 289840

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Rödeby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Rödeby kyrka”.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.2624, 15.6208

Stacks Image 289859