Stacks Image 250067

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun
Backaryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Backaryds kyrka

Backaryds kyrka hade en föregångare som byggdes 1630, och som tio år senare invigdes som sockenkyrka. Backaryd var då en annexförsamling till Ronneby, men i slutet av 1600-talet blev Backaryd eget pastorat - som då åter anslöts till Ronneby under några årtionden under andra halvan av 1700-talet.
Under den perioden byggdes den nuvarande kyrkan, samtidigt som den gamla plockades ner och såldes till egendomen Carlstorp vid Ronneby, där den blev mangårdsbyggnad och senare kontorsbyggnad till hälsobrunnen. I kyrkan finns en modell av den gamla kyrkan.

Altartavlan är målad 1887 av arkitekten Ludvig Frid, och är en kopia av en målning, Kristus Consolator, av den danske professorn Carl Hendrik Bloch. Originalet finns i Löderups kyrka i Skåne.

Dopfunten som är huggen i röd kalksten är förmodligen från 1200-talet, och kommer sannolikt från Ronneby kyrka.

Kyrkans votivskepp fanns tidigare i den gamla kyrkan, och är en gåva från en av de indelta båtsmän som bodde i Backaryd.

I norra korsarmen hänger en tidigare altarprydnad, som ursprungligen var försedd med ett krucifix, tillverkat under Karl XII´s tid.
Krucifixet finns numera upphängt i sakristian.

I sakristian finns även två stora porträtt från 1600-talet, föreställande biskop Knut Hahn och hans hustru. Tavlorna har ursprungligen hängt i koret till Ronneby kyrka, där makarna ligger begravda, men hamnade senare här eftersom Knut Hahn under sin tid som biskop i Lund verkade för att skilja Backaryd från moderförsamlingen Ronneby.
Stacks Image 250100