Stacks Image 241383

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun
Eringsboda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Eringsboda kyrka

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Folder: ”Eringsboda kyrka”. Björn O Svensson.

Gps: 56.4365, 15.3657

Stacks Image 241372