Stacks Image 250127

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Bredåkra kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Ronneby kyrkor - Konsthistoriskt inventarium”. Armin Tuulse 1959.
Folder: ”Bredåkra kyrka”. Björn O Svensson.

Gps: 56.2544, 15.2514

Stacks Image 250114