Stacks Image 239872

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sölvesborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ysane kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Mjällby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 55.9039, 12.9013

Stacks Image 239888