Stacks Image 244820

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Trefaldighetskyrkan Karlskrona

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Folder: ”Trefaldighetskyrkan”. Svenska kyrkan Karlskrona.

Gps: 56.1608, 15.5860

Stacks Image 244809