Stacks Image 285341

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sölvesborgs kommun
Sankt Nicolai kyrka Sölvesborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Nicolai kyrka Sölvesborg

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Sölvesborgs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: Sölvesborgs kyrkor. Konsthistoriskt inventarium”. 1962.
Pdf: ”S:t Nicolai kyrka Sölvesborg - öppning av krypta”. Blekinge museum 2017.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Folder: ”Guide till S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg”. Dan Boberg 1991.

Gps: 56.0535,14.5843

Stacks Image 285330