kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Sölvesborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankt Nicolai kyrka Sölvesborg


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Sölvesborgs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: Sölvesborgs kyrkor. Konsthistoriskt inventarium”. 1962.
Pdf: ”S:t Nicolai kyrka Sölvesborg - öppning av krypta”. Blekinge museum 2017.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Folder: ”Guide till S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg”. Dan Boberg 1991.

Gps: 56.0535,14.5843


Stacks Image 285330