Stacks Image 289598

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Ramdala kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ramdala kyrka

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även: Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Folder: ”Vägledning till Ramdala kyrka”. 2002.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.1803, 15.7677

Stacks Image 289617