Stacks Image 289598

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ramdala kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Folder: ”Vägledning till Ramdala kyrka”. 2002.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.1803, 15.7677

Stacks Image 289617