Stacks Image 247502

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Olofströms kommun
Olofströms kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Olofströms kyrka

Olofströms kyrka byggdes ursprungligen 1933 som ett kapell. Nästan 30 år senare - 1962 byggdes kapellet om under ledning av arkitekterna Hanna och Roy Victorson i Karlshamn.
Under andra halvan av 1980-talet byggdes kyrkan till ytterligare, bland annat med entréhall.

Inne i kyrkan kan vi på korväggen se ett konstverk som heter "Jesus välsignar barnen", skapat av konstnären Stefan Thorén i Stockholm.


På södra väggen finns ett krucifix som invigdes 1978 och är utfört av bildsnidaren Tony Nederegger i Österrike.

Altarbord och altarskrank som tillkom vid kyrkans 50-årsjubileum 1983, är formgivna av arkitekt Jörgen Egmose i Växjö.

Dopfunten som är från 1988 har ett dopfat av silver från 1939.


Söder om kyrkan står klockstapeln som uppfördes 1939 efter ritningar av arkitekt Karl Martin Westerberg i Stockholm.
Den stora kyrkklockan väger 632 kilo och de lilla 348 kilo. Båda är gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.
Stacks Image 247529