Stacks Image 278837

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Nättraby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Nättraby kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Nu öppnar länets äldsta kyrka igen”. BLT 28 mars 2018.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Folder: ”Välkommen till Nättraby kyrka - en av Blekinges äldsta bevarade 1100-tals kyrkor”. Kjell Warnquist 1997.
Pdf: ”Nättraby kyrka Arkeologisk kontroll etapp 2 i samband med schaktning vid altaret”. Blekinge Museum Mikael Henriksson 2017.
Muntlig information.

Gps: 56.2008, 15.5374

Stacks Image 278826