kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Nättraby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Nu öppnar länets äldsta kyrka igen”. BLT 28 mars 2018.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Folder: ”Välkommen till Nättraby kyrka - en av Blekinges äldsta bevarade 1100-tals kyrkor”. Kjell Warnquist 1997.
Pdf: ”Nättraby kyrka Arkeologisk kontroll etapp 2 i samband med schaktning vid altaret”. Blekinge Museum Mikael Henriksson 2017.
Muntlig information.

Gps: 56.2008, 15.5374

Stacks Image 278826