Stacks Image 262017

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Jämjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Jämjö kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Jämjö kyrka”. Ingvar Gustavsson.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.1921, 15.8318

Stacks Image 262008