Stacks Image 260029

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Fridlevstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Fridlevstads kyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Joakim Hansson Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Muntlig information från Thomas Johansson, kyrkvaktmästare i Fridlevstads församling.

Gps: 56.2694, 15.5387

Stacks Image 260018