kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Fredrikskyrkan Karlskrona


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Orgelanders.se
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Folder: ”Fredrikskyrkan. Kyrkan i centrum - kyrkan i staden och staden i kyrkan”. Svenska kyrkan i Karlskrona.
Muntlig information vid besök i kyrkan.

Gps: 56.1612, 15.5877

Stacks Image 259968