kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Flymens kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift Joakim Hansson.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Joakim Hansson.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.3378, 15.7401


Stacks Image 260062