Stacks Image 260071

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Flymens kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Flymens kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Joakim Hansson Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.3378, 15.7401

Stacks Image 260062