Stacks Image 249691

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Carl Gustafs kyrka Karlshamn

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Karlshamns-Trensums pastorat
Pdf: ”Carl Gustafs kyrka - Antikvarisk rapport 2006”. Thomas Persson. Blekinge museum
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.1713, 14.8621

Stacks Image 249678