kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlshamn kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Carl Gustafs kyrka Karlshamn


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Christer Smedberg / Lunds stift Jonna Stewénius & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg / Lunds stift Jonna Stewénius & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Karlshamns-Trensums pastorat
Pdf: ”Carl Gustafs kyrka - Antikvarisk rapport 2006”. Thomas Persson. Blekinge museum
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.1713, 14.8621


Stacks Image 249678