Stacks Image 239926

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Amiralitetskyrkan Karlskrona

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Film: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Folder: ”Amiralitetskyrkan Ulrica Pia”.

Gps: 56.1570, 15.5909

Stacks Image 239940