kyrkoguider
berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun

kyrkoguider
berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista

Ljusets kapell Eslöv


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Tidskrift: ”Enkelt och värdigt krematorium i Eslöv blev halv miljon billigare än beräknat”. IGNIS - Tidskrift för eldbegängelse- och kyrkogårdsfrågor. Nummer 1 årgång 48.
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Muntlig information: Peter Magnusson, områdeschef Eslövs församling.


Gps: 55.8267, 13.2980


Stacks Image 286929