kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Simrishamns kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankt Clemens kapell Simrishamn

Begravningskapellet Sankt Clemens kapell på norra kyrkogården i Simrishamn har fått sitt namn efter Sankt Clemens.

Sankt Clemens hette egentligen Clemens Romanus och var på 90-talet efter Kristus den tredje biskopen av Rom. Han räknas som den förste av de så kallade Apostoliska fäderna = alltså en viktig författare av kyrkliga texter.
Om Clemens Romanus berättas att han förvisades till Krim av den hedniske kejsar Trajanus, där han senare dränktes på kejsarens order, genom att bunden till ett ankare kastas i havet. Han helgonförklarades och firas den 23 november, som var hans dödsdag.

Eftersom han var skyddshelgon för den sjöfarande hade Sankt Clemens en särskild status i Danmark, och man vet idag att det under medeltiden funnits ett 70-tal kyrkor uppkallade Sankt Clemens i det område som i början av 1000-talet regerades av den danske kungen Knut den Store, dit också delar av England hörde. Cirka 40 Sankt Clemenskyrkor fanns i Sydöstra England och 21 i det dåvarande Danmark, varav 4 här i Skåne. Några kyrkor och kapell har även i modern tid fått namn efter helgonet, så bland annat Sankt Clemens kapell här i Simrishamn som invigdes i slutet av 1987.

Kapellet som ritades av arkitektparet Kerstin Barup och Mats Edström används främst vid begravningsgudstjänster, men även till andra gudstjänster. Fasaden är murad i röd tegel .

Det fristående klocktornet kan vid första anblicks likna ett sjömärke, men ska visa skepp med segel.

Och utanför finns ett stort ankare. Detta hittades i havet utanför Simrishamn och har tillhört ett svenskt örlogsskepp som sjunkit i någon strid för länge sedan.