kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Allhelgonakyrkan Helsingborg


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Allhelgonakyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: ”Sveriges kyrkor - konsthistoriskt inventarium - Skåne band II häfte 1. Luggude härad sydvästra delen”. Torsten Mårtensson 1963.

Gps: 56.0041, 12.7328


Stacks Image 239900