kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Bjuvs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bjuvs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Bjuvs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bjuvs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.
Pdf: ”Johan Ullberg : en skånsk träskulptör under 1700-talet”, William Karlson. Fornvännen 1929.

Gps: 56.0770, 12.9267


Stacks Image 251977