kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Östra Göinge kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Broby kyrka

Den ursprungliga medeltidskyrkan i Broby beskrevs som ett starkt fäste och stod bland annat emot Svenskarnas härjningståg 1612 då hela bygden blev lagd i aska, "folket utplundrat, kvinnorna skändade, barnen mördade". Ytterligare två anfall drabbade trakterna i Broby, 1645 och 1657, innan Skåne 1658 blev svenskt - en händelse som prästen Ebbe Hansen kommenterade i församlingens kyrkobok med den uppgivna sucken: ”Gud maa sig forbarme offur os arme syndere".
I mitten av 1800-talet beskrevs den gamla kyrkan av professor Carl Georg Brunius som ansenlig och välbyggd. Men när den tjugo år senare ansågs ha tjänat ut revs den. Den var dock precis som Brunius hävdat så välbyggd att de stabila gråstensmurarna måste sprängas bort. En ny större kyrka byggdes efter ritningar upprättade av den danske arkitekten Ludwig Woldh.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1932 på grunderna till en äldre kyrka som brann ner två år tidigare, men denna kyrka han bara stå i 50 år, fram till 1930, innan även den ödelades i en brand. På den gamla grunden byggdes den nuvarande kyrkan efter ritningar av arkitekten Sven Henrik Wranér, som senare blev stadsarkitekt i Gävle. Till sitt yttre är den nuvarande kyrkan i Broby närmast identiskt med föregångaren.

Inredningen ritades i huvudsak av kyrkans arkitekt Wranéer.

Altartriptyken som framställer Jesu födelse, korsfästelse och uppståndelse, är skapad av den svensk-franske konstnären Rudolf Gowenius, känd för sina exklusiva och monumentala kyrkliga utsmyckningar både i Frankrike och i Sverige. Han finns representerad i både Luleå och Uppsala domkyrkor.
Triptyken stod klar bara någon vecka innan invigningen av kyrkan 1932.

Interiört finns få detaljer från den äldre kyrkan. Här finns dock ett vackert kyrkoskåp i ek som är tillverkat av delar från den medeltida kyrkans altarbord. Skåpets fyra dörrar pryds av varsin evangelist med attribut. Dörrfyllningarna, krönfigurer, och de fyra sidokolonnerna kommer från predikstolen medan gavlarna på skåpet tidigare har suttit på altarbordets framsida.

Dopfunten av kalksten kommer från Ignaberga och köptes i samband med att den nya kyrkan byggdes upp efter branden 1930. Vid dopaltare hänger en liten ängen som av okänd anledning är bevarad från medeltidskyrkan.

Två epitafier från 1700-talet, som råkade vara på renovering när kyrkan branden 1930, och som nu hänger på södra väggen i långskeppet förställer kyrkoherdeparet Nicolaus och Anna Elisabeth Rusch.

Broby kyrka äger en nattvardskalk med enastående, driven ornamentik som anses vara det yppersta bevarade provet på det skånska silversmidet under renässansen. Den är daterad 1598 och utförd av den berömde silversmeden Hans Klaussön från Vä och anses vara hans förnämsta arbete.

Kyrkan har renoverats flera gånger. 1999 reparerades och konserverades skadade inventarier efter en vandalisering, och 2002 byggdes den glasade skiljeväggen mellan långhuset och södra korsarmen enligt ritningar av arkitekt Michal Hudak.

Orgeln byggdes 1932 av Setterquist och son i Örebro och ersatte då en orgeln från 1879 byggd av Lundahl i Malmö. Den nuvarande orgeln omdisponerades 1960.