kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Den Gode Herdens kyrka Helsingborg


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: ”Återblickar när herde jubilerar”. Helsingborgs Dagblad. 2004-10-30. Åsa Jarring.
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”Den Gode Herdens kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.0628, 12.7267


Stacks Image 256353