kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Båstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Östra Karups kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift/Kristina Simonsson.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter, Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Båstad-Östra Karups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Östra Karups kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)Gps: 56.4233, 12.9481


Stacks Image 236621