kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svalövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Norrvidinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Teckomatorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Pdf: ”Norrvidinge kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson 2015.

Gps: 55.8383, 13.0975


Stacks Image 278755