kyrkoguider i Lunds stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kristianstad kommun

kyrkoguiden
Lunds stift
lista

Araslövs medeltida ödekyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Statens Fastighetsverk.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0591,14.0991


Stacks Image 239795