kyrkoguider i Lunds stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kristianstads kommun

kyrkoguiden
Lunds stift
lista

Bäckaskogs slottskapell


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Bäckaskogs slott.
Webb: Statens Fastighetsverk.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0856, 14.3486


Stacks Image 255149