kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Farstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Bjärnums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: "Farstorps kyrka". Torsten Nilsson.

Gps: 56.2769, 13.7967


Stacks Image 259922