kyrkoguider i Lunds stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkoguiden
Lunds stift
lista

Boken & Ekens kapell Augerum


Vill du istället se en film om kapellen?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2156,15.6823


Stacks Image 252078