kyrkoguider i Lunds stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkoguiden
Lunds stift
lista

Augerums kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Joakim Hansson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg / Christer Smedberg.

Källor:
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Sällsamheter i Blekinge”. Mats Bramstång ISBN 91-29-49989-5
Bok: ”Kyrkor i Östra härad - konsthistoriskt inventarium. Volym 22”. 1926.
Folder: ”Välkommen till Augerums kyrka”.

Gps: 56.2166, 15.6755


Stacks Image 240086