kyrkoguider i Lunds stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkoguiden
Lunds stift
lista

Flymens kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Joakim Hansson.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2


Gps: 56.3378, 15.7401


Stacks Image 260062